Φιλόξενες Κατοικίες | Κύθηρα| Ελλάδα > Blog > Blog > Γέφυρα Κατουνίου
λιβάδι, kythira, kithira, livadi

Γέφυρα Κατουνίου

Κτίστηκε το 1826, επί Αγγλοκρατίας. Με μήκος 110 μ., πλάτος 6 μ. και ανώτατο ύψος 15 μ., στηρίζεται σε 13 τόξα και 12 κυλινδρικές θυρίδες σε απόλυτη συμμετρία. Η πέτρινη γέφυρα στο Κατούνι χτισμένη το 1826 την περίοδο της Αγγλοκρατίας είναι το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της Ελλάδας με διστάσεις 110μ μήκος, 15μ ύψος και 6μ πλάτος.  Σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Μακφέιλ, ο οποίος επέβλεπε και την κατασκευή του, στηρίζεται σε 13 τόξα σε απόλυτη συμμετρία και 12 θυρίδες. Το έργο είχε σκοπό να ενώνει την πρωτεύουσα με τον Αβλέμονα και λόγω της εξαιρετικής αρχιτεκτονικής τμπορούσε να δεχτεί φορτίο πολύ μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο είχε σχεδιαστεί.

Have your say

three + 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.